Gila Mai Derna Shta Kho

Gila Mai Derna Shta Kho Pa Moka Ba Derta Jaram,
Ka Khudai Sara Yozai Kru Tola Shpa Ba Derta Jaram.