Ulas Yar Khan - Sanam Jana Musafara - Lyrics

  
Sanam Jana Musafira Sanam Jana No
Aa Perdesa Yaara Raza Che Zu Watan Ta

Ka Saal O Zaar Kaluna Ter She
Sanam Jana Musafira Sanam Jana No
Aa Perdesa Yaara Raza Che Zu Watan Ta

Heer Ba Mai Nashe Da Watan Shente Baghuna
Sanam Jana Musafira Sanam Jana No
Aa Perdesa Yaara Raza Che Zu Watan Ta

Sanam Jana Musafira Sanam Jana No
Aa Perdesa Yaara Raza Che Zu Watan Ta

Sanam Jana Musafira Sanam Jana No
Aa Perdesa Yaara Raza Che Zu Watan Ta

Watana Num De Sumra Khog De
Sanam Jana Musafira Sanam Jana No
Aa Perdesa Yaara Raza Che Zu Watan Ta

Che Khule Num De Yaadaom Jara Razena
Sanam Jana Musafira Sanam Jana No
Aa Perdesa Yaara Raza Che Zu Watan Ta

Sanam Jana Musafira Sanam Jana No
Aa Perdesa Yaara Raza Che Zu Watan Ta

Sanam Jana Musafira Sanam Jana No
Aa Perdesa Yaara Raza Che Zu Watan Ta

Gulan Pa Khpal Watan Karal She
Sanam Jana Musafira Sanam Jana No
Aa Perdesa Yaara Raza Che Zu Watan Ta

Ma Pa Prade Watan Karale Ouch Pa Sheena
Sanam Jana Musafira Sanam Jana No
Aa Perdesa Yaara Raza Che Zu Watan Ta

Sanam Jana Musafira Sanam Jana No
Aa Perdesa Yaara Raza Che Zu Watan Ta

Sanam Jana Musafira Sanam Jana No
Aa Perdesa Yaara Raza Che Zu Watan Ta

Lyrics By Jimmy Afridi