Uthana Khud Hi Padta Hai

Uthana Khud Hi Padta Hai Thaka Tuuta Badan Apna,
Ki Jab Tak Saans Chalti Hai Koi Kandha Nahi Deta.