Nas Nas Se Wakif Hai

Nas Nas Se Waqif Hai,Rag Rag Janta Hai.
Mujhe Khud Se Ziyada Mera Rab Janta Hai.