Apni hasti se mulaqat

Ba az auqat kisi aur ke milne se adam,
Apni hasti se mulaqat bhi ho jaati hai.