Guftagu Dair Se Jari Hai

guftagu dair se jari hai natejay ke beghair

lk nai baat nikal aati hai har baat ke sath