Main Ek Dard Hoon

Main ek dard hoon sahab 
Or dard bhala kon sehtha hai.