Na tum ko khabar hove

Na tum ko khabar hove na zamana samaj saka.
Hum chupky chupky tum pay kae bar mar gaye.