Phal Se Bharpur Tu

khud-ba-khud shakh lachak jaye gi

phal se bharpur tu ho lene do