Sach Bol Kar Bhi Dekh Liya

Sach Bol Kar Bhi Dekh Liya Unke Saamne,
Lekin Unhein Pasand Sadaqat Na Thi Meri.