Sehra Ki Tarah Thi

Sehra ki tarah thi khushk aankhen,
Barish kahin dil mein ho rahi thi.